SAGE SYMFONIA ERP

SAGE SYMFONIA ERP

SAGE SYMFONIA ERP to polskie rozwiązanie klasy ERP pozwalające osiągnąć przedsiębiorstwom trwałe i wymierne korzyści biznesowe. Wspiera zarządzanie strategicznymi obszarami i procesami zachodzącymi w organizacji i przyczynia się do wzrostu efektywności i optymalizacji kosztów jej funkcjonowania. Szybki dostęp do wiarygodnej i spójnej informacji zarządczej pozwala elastycznie reagować na zmiany rynkowe, wpływa na zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz obniża ogólne ryzyko działalności.

  • Filtruj
  • Szukaj
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kategoria: SAGE SYMFONIA ERP
Producent: Sage Sp.z o.o.
KadryModuł odpowiada za gromadzenie i archiwizację dowolnych danych o pracownikach, przydatnych w planowaniu i prowadzeniu polityki kadrowo-płacowej. Informacje o zatrudnionych, historia zmian oraz kopie dokumentów przechowywane są w elektronicznych...
Wymagania sprzętowe
Kategoria: SAGE SYMFONIA ERP
Producent: Sage Sp.z o.o.
Integralną częścią modułów Systemu Forte jest serwer Microsoft SQL Server. Zalecamy rozdzielenie funkcji serwera i stacji roboczej dla modułów Forte, dlatego wymagania systemowe dla tej linii zostały podzielone na wymagania dotyczące...
Sprzedaż i marketing
Kategoria: SAGE SYMFONIA ERP
Producent: Sage Sp.z o.o.
Gospodarka magazynowaModuł wspiera proces zarządzania przepływem towarów w przedsiębiorstwie, oraz obniża koszty operacji magazynowych. Wybór metody rozliczania towarów, dowolna liczba typów i serii numeracji dokumentów pozwalają dostosować...
Integracja IT
Kategoria: SAGE SYMFONIA ERP
Producent: Sage Sp.z o.o.
Import i eksport danych Mechanizmy importu i eksportu danych dostępne w SYMFONII® Forte pozwalają skonfigurować połączenia niemal z każdym systemem zewnętrznym. Obsługują różne, w tym nietypowe, formaty danych. Zaawansowane rozwiązania...
Finanse
Kategoria: SAGE SYMFONIA ERP
Producent: Sage Sp.z o.o.
Księgi rachunkoweModuł zawiera funkcjonalność wymaganą przez Ustawę o Rachunkowości i związane z nią przepisy. Gromadzone w nim dane wykorzystywane są w sprawozdawczości finansowej, zarząd-czej, rozrachunkach, rozliczeniach podatkowych....
Analiza i zarządzanie informacją
Kategoria: SAGE SYMFONIA ERP
Producent: Sage Sp.z o.o.
IntranetAplikacja pełni funkcję wewnętrznego portalu komunikacyjnego, wspierając zarządzanie wiedzą, informacją i zasobami organizacji. Usprawnia wymianę informacji pomiędzy zarządem i pracownikami firmy, jak również jej przepływ...

60 DNI ZA DARMO