HMP - Wystaw dokument korekty - rabat

HMP - Wystaw dokument korekty - rabat

Kategoria: Handel
Producent: INTUITI Sp. z o.o.
Cena: 190,00 PLN (netto)

Rozwiązanie umożliwia automatyczne generowanie dokumentu korygującego z obliczeniem wskazanego przez użytkownika rabatu do pozycji. Najczęściej stosuje się w przypadku zastosowań rabatu skonto przy dużej ilości pozycji na fakturze.

Raport dostępny jest z kartoteki dokumentów sprzedaży z menu kontekstowego. Należy zaznaczyć  z listy dokument sprzedaży i z menu kontekstowego wybrać funkcję „Wystaw korektę sprzedaży - rabat”.

 

 

Pojawi się okienko dialogowe w którym należy uzupełnić poszczególne pola.

 

W momencie pierwszego uruchomienia raportu należy wprowadzić kolejno typ dokumentu korygującego oraz serie numeracji. W dalszej części wprowadzamy udzielony rabat skonto oraz opis dokumentu korygowanego prezentujący przyczynę wystawienia korekty dokumentu sprzedaży.

Wykonanie raportu spowoduje wygenerowanie do bufora dokumentu korygującego do wskazanej faktury sprzedaży z pomniejszeniem dla każdej pozycji uwzględnionego rabatu. Przykład wystawionego dokumentu korekty prezentowany jest na ilustracji.

 

(dokument korygowany)

(dokument korekty z wyliczonym rabatem skonto)

 

Wygenerowany do bufora dokument korygujący należy zatwierdzić.

AddThis Social Bookmark Button