Analiza i zarządzanie informacją

Analiza i zarządzanie informacją

Kategoria: SAGE SYMFONIA ERP
Producent: Sage Sp.z o.o.

Intranet
Aplikacja pełni funkcję wewnętrznego portalu komunikacyjnego, wspierając zarządzanie wiedzą, informacją i zasobami organizacji. Usprawnia wymianę informacji pomiędzy zarządem i pracownikami firmy, jak również jej przepływ między działami i oddziałami przedsiębiorstwa. Ułatwia administrowanie narzędziami przygotowywanymi przez jednostki organizacyjne firmy np. prezentacjami, raportami, wzorami umów. Wspiera procesy obsługi zaliczek, urlopów, wyjazdów służbowych, zgłoszeń problemów do działu technicznego, rozliczania czasu pracy oraz zamówień wewnętrznych. Integracja z systemami operacyjnymi przedsiębiorstwa automatyzuje przepływ danych wprowadzonych za pośrednictwem Intranetu, co eliminuje zbędną biurokrację. Profile uprawnień umożliwiają zarządzanie prawami dostępu do wybranych informacji, jak również modyfikację ich zawartości.

Analizy wielowymiarowe

Narzędzia wielowymiarowej analizy danych zgromadzonych w Systemie SYMFONIA® Forte wykorzystujące tabele przestawne MS Excel. Intuicyjne mechanizmy zapytań umożliwiają kadrze menadżerskiej składanie zapytań bezpośrednio do bazy danych i uzyskiwanie odpowiedzi w postaci tabel lub wykresów MS Excel. Liczne definiowane przez użytkownika wymiary pozwalają tworzyć przekrojowe raporty i analizy sprzedaży z uwzględnieniem dowolnego okresu lub regionu geograficznego, struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa np. działu lub kanału sprzedaży, daty pozyskania klienta oraz posiadanych przez niego produktów. W oparciu o znaczniki i cechy dokumentów możliwe jest analizowanie skuteczności akcji marketingowych czy rentowności poszczególnych produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo.
Obieg dokumentów
Rozwiązanie wspiera proces zarządzania dokumentami oraz informacją z nimi związaną w oparciu o procedury i standardy obowiązujące w organizacji. Narzędzia skanowania dokumentów oraz możliwość przechowywania elektronicznych kopii w centralnej bazie danych zabezpieczają oryginały przed zniszczeniem lub zgubieniem. Elastyczny system akceptacji merytorycznej i księgowej w połączeniu z funkcją kosztowego podziału dokumentu zapewniają odpowiedni nadzór nad właściwym przypisaniem kosztów do komórki organizacyjnej lub projektu. Automatyczna dekretacja i transfer danych do modułów finansowych obniżają koszty obsługi procesu. Centralne archiwum oraz narzędzia wyszukiwania zapewniają szybki dostęp do dokumentów, historii akceptacji i zmian.


Kontroling


Moduł dostarcza narzędzi do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o przebiegu procesów gospodarczych w oparciu o metody rachunkowości zarządczej. Wielowymiarowa analiza danych pozwala na ocenę rentowności prowadzonych działań w dowolnych przekrojach np. wg działu centrów kosztów lub projektów. Rozwiązanie umożliwia monitorowanie realizacji planów finansowych w odniesieniu do wybranej wersji budżetu. Ułatwia również decentralizację zarządzania operacyjnego: dzięki systemowi uprawnień możliwe jest udostępnianie informacji zgodnie z potrzebami różnych szczebli zarządzania, z dowolnego miejsca w firmie lub poza nią (np. poprzez Internet).

Przepływ zadań


Moduł wspomaga proces obiegu zadań w firmie, umożliwiając ich zlecanie, rejestrację oraz przepływ informacji o aktualnym statusie zadania pomiędzy uczestni-kami procesów lub projektów. Hierarchiczna struktura obejmująca zadania główne i szczegółowe z uwzględnieniem osób odpowiedzialnych, planowanych kosztów i przychodów pozwala precyzyjnie przygotować harmonogramy pracy. Dostęp do informacji o terminach realizacji, aktualnym statusie zadań i poziomie realizacji budżetu zapewnia nadzór nad całym procesem.
Analizy zarządcze
Zestaw gotowych raportów i zestawień tworzonych w oparciu o dane zgromadzone w Systemie SYMFONIA® Forte. Elastyczna struktura oraz wygodne narzędzia zapytań pozwalają na interaktywną analizę informacji finansowych, kadrowych czy sprzedażowych. Zestaw narzędzi analitycznych SYMFONII® Forte umożliwia przekazywanie kluczowych informacji o procesach zachodzących w przedsiębiorstwie, tworząc obszar efektywnego planowania, monitorowania i kontroli wyników biznesowych.

AddThis Social Bookmark Button

60 DNI ZA DARMO