Integracja IT

Integracja IT

Kategoria: SAGE SYMFONIA ERP
Producent: Sage Sp.z o.o.

Import i eksport danych

Mechanizmy importu i eksportu danych dostępne w SYMFONII® Forte pozwalają skonfigurować połączenia niemal z każdym systemem zewnętrznym. Obsługują różne, w tym nietypowe, formaty danych. Zaawansowane rozwiązania informatyczne pozwalają przekształcać informacje w trakcie procesu importu oraz elastycznie reagować w sytuacjach, gdy importowane dane są niepełne lub niepoprawne. SYMFONIA® Forte standardowo wyposażona jest w gotowe szablony importu dla najpopularniejszych systemów, co umożliwia również przygotowanie nowych, obsługujących nietypowe przypadki.


Własne okna aplikacji
Zestaw narzędzi informatycznych, które umożliwiają specjalistom działu IT lub niezależnym producentom projektowanie nowych okien programu bezpośrednio w aplikacji. Ich integracja z istniejącą logiką biznesową systemu sprawia, że SYMFONIA® Forte może być wykorzystywana jako otwarta platforma do tworzenia rozwiązania ściśle dostosowanego do specyfiki biznesu klienta. Do tworzenia okien może być wykorzystany wbudowany w system język Microsoft Visual Basic for Application albo dowolne narzędzie zewnętrzne - Visual Basic, C lub .NET.
Okna zapewniają bezpośredni dostęp do bazy danych Microsoft SQL Server.

Środowisko programistyczne VBA
System SYMFONIA® Forte jako jedyny w Polsce oraz jeden z nielicznych na świecie został standardowo wyposażony w pełne, zintegrowane środowisko Visual Basic for Application (VBA). Język programowania VBA, posiadający możliwość korzystania z funkcjonalności biznesowej wbudowanej w programy Symfonii Forte oraz narzędzia budowania okien stwarzają możliwość rozwoju aplikacji zarówno we własnym zakresie, jak i przy wsparciu niezależnych producentów oprogramowania.

Narzędzia integracji
Grupa narzędzi umożliwiająca integrację SYMFONII® Forte z aplikacjami innych producentów. Zestaw obiektów COM pozwala m.in. na bezpośrednią synchronizację kartotek, wprowadzanie dokumentów księgowych do bufora SYMFONII® Forte lub odczytywanie aktualnego stanu rozrachunków. Obsługa formatów XML/HTML umożliwia bezpośredni dostęp do danych ze stron www oraz dokumentów MS Office z poziomu aplikacji SYMFONII® Forte.

Otwarty system raportowy
Grupa narzędzi umożliwiająca przygotowanie raportów (elementów dodatkowych) do modułów tworzących SYMFONII® Forte. Raporty automatyzują proces przygotowywania nietypowych zestawień, specyficznych dokumentów, danych w postaci elektronicznej np. do systemów bankowości elektronicznej. Środowisko do tworzenia wszystkich standardowych raportów oraz ich definicje są dostępne dla użytkownika, co pozwala na ich łatwą rozbudowę lub modyfikację.

OLE Automation
Grupa mechanizmów i narzędzi, które umożliwiają udostępnianie danych zgromadzonych w bazach SYMFONII® Forte do zewnętrznych aplikacji. Technologia OLE Automation pozwala prowadzić m.in. wielowymiarowe analizy danych z wykorzystaniem tabel przestawnych Microsoft® Excel lub tworzenie dokumentów oraz korespondencji przy pomocy Microsoft® Word.


Programowanie
Język skryptowy (AmBasic) umożliwia dostosowanie SYMFONII® Forte do indywidualnych potrzeb firmy bez konieczności dokonywania zmian w samej aplikacji. Zapewnia obsługę specyficznych procesów biznesowych (np. konfiguracja złożonych systemów wynagrodzeń) oraz pozwala rozszerzyć zakres realizowanych przez aplikację operacji. Posiada bezpośredni dostęp do danych przechowywanych w bazie Microsoft SQL Server aplikacji.

Zewnętrzne bazy danych
Wbudowane w System SYMFONIA® Forte języki programowania pozwalają na oprogramowanie dostępu z poziomu aplikacji do zewnętrznych baz danych. Otwiera to nieograniczone możliwości integracji i wymiany danych z innymi systemami funkcjonującymi w firmie klienta. Wsparcie otwartych standardów ADO oraz OLEDB zapewnia obsługę niemalże wszystkich formatów baz danych, np. Microsoft SQL Server, Oracle, DB2, Sybase, Pervasive, Informix oraz wielu innych.

AddThis Social Bookmark Button

60 DNI ZA DARMO