Sprzedaż i marketing

Sprzedaż i marketing

Kategoria: SAGE SYMFONIA ERP
Producent: Sage Sp.z o.o.

Gospodarka magazynowa
Moduł wspiera proces zarządzania przepływem towarów w przedsiębiorstwie, oraz obniża koszty operacji magazynowych. Wybór metody rozliczania towarów, dowolna liczba typów i serii numeracji dokumentów pozwalają dostosować aplikację do procedur przedsiębiorstwa. Możliwość wypełniania wielu pozycji w jednej operacji, automatyczne generowanie dokumentów powiązanych czy seryjne wystawianie dokumentów dla wielu kontrahentów zwiększają efektywność pracy. Różnorodne zestawienia i raporty umożliwiają analizę stanów i przepływów towarów handlowych.


Gospodarka materiałowa
Grupa narzędzi wspierających zarządzanie przepływem materiałów. Analizy rotacji i zalegania dostaw pozwalają zredukować zbędne zapasy. System rezerwacji wykorzystujący strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, powiązania między działami oraz magazynami zapewniają ciągłość zaopatrzenia materiałowego. Narzędzia kontroli pozwalają śledzić proces obrotu magazynowego dowolnego egzemplarza lub porcji materiałów. Ergonomiczny, czytelny interfejs oraz automatyzacja wielu procesów przyczyniają się do wzrostu wydajności pracy.


Sprzedaż i zamówienia obce
Rozwiązanie wspiera planowanie, realizację i kontrolę przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii sprzedaży. Dostępne w module dokumenty pozwalają zastosować dowolne procedury handlowe oraz umożliwiają obsługę klientów o różnych statusach prawnych (VAT, rezydencja podatkowa itp.). System cenników i rabatów pozwala prowadzić elastyczną politykę cenową. Automatyzacja operacji handlowych, łatwy dostęp do informacji oraz stanu realizacji zamówień podnoszą poziom obsługi klientów. Wielowymiarowe analizy i raporty sprzedaży pozwalają efektywnie zarządzać działaniami handlowymi.


CRM
Aplikacja wspiera procesy budowy relacji z klientami i zarządzania tymi relacjami. Zapewnia dostęp do spójnej wiedzy o kliencie, ułatwiając ofertowanie i obsługę posprzedażną. Umożliwia segmentację klientów na podstawie analizy ich preferencji, rentowności lub posiadanych produktów. Narzędzia agregacji i kategoryzacji informacji pozwalają na analizę skuteczności działań handlowo-marketingowych i prognozowanie sprzedaży. Mechanizmy planowania i kontroli aktywności pracowników z uwzględnieniem dostępności zasobów i aktualnych promocji podnoszą efektywność zarządzania zespołem sprzedaży.


Analizy i raporty
Zestawienia obrotów i stanów magazynowych, przepływów i rozliczeń dostarczają dane niezbędne w procesach kontroli i podejmowania decyzji zarządczych. Mechanizmy informatyczne pozwalają stworzyć indywidualne raporty lub przetwarzać dane bezpośrednio w arkuszach kalkulacyjnych. Dynamiczne okna zestawień, sumy cząstkowe, sortowanie według dowolnej z kolumn, zmiana zakresu lub układu danych bezpośrednio w oknie zestawienia zapewniają szybką reakcję na potrzeby informacyjne zarządu.


Wielooddziałowość
Komponent jest dedykowany firmom z dowolną liczbą oddziałów. Umożliwia ciągłą wymianę informacji między centralą i oddziałami. Pozwala na ich gromadzenie także w sytuacji, gdy oddziały nie dysponują infrastrukturą techniczną niezbędną do zestawienia stałego połączenia. Zaimplementowane mechanizmy pozwalają (nie blokując procesu centralizacji) na przyjęcie danych, które są niekompletne lub nie zachowują zasad chronologii exportu.  (Moduł dostępny od 1. kwartału 2006 r.)


Zakupy i zamówienia własne

Moduł zapewnia kompleksową obsługę zakupów realizowanych przez przedsiębiorstwo. Wspomaga planowanie i kontrolę zaopatrzenia oraz rozliczeń magazynowych i handlowych z uwzględnieniem rzeczywistego przebiegu operacji gospodarczych. Wspiera działy zakupów oraz zaopatrzenia na poziomie operacyjnym, zwiększając efektywność i bezpieczeństwo pracy. Na bieżąco analizowana jest też poprawność rachunkowa dokumentów wystawionych przez dostawców, bez względu na użytą przez nich metodę naliczania podatków pośrednich.


Ewidencja VAT
Moduł pozwala zoptymalizować koszty obciążeń VAT. Obsługuje wszystkie alternatywne metody naliczania tego podatku oraz umożliwia swobodny wybór najkorzystniejszej dla przedsiębiorstwa metody jego rozliczania. Wspiera obsługę specyficznych operacji i licznych występujących w polskim prawie wyjątków - wydania niezwiązane z prowadzoną działalnością, naliczanie VAT przy korektach, szczególne momenty powstawania obowiązku podatkowego. Niezależne przyporządkowanie rejestrów VAT do każdej pozycji gwarantuje poprawną ewidencję, także w przypadku nietypowych transakcji.


Rozrachunki
Grupa funkcji wspierających obsługę należności i zobowiązań. Czytelne raporty o strukturze i historii rozliczeń ułatwiają bieżącą kontrolę poziomu zaległych płatności z podziałem na dział, pracownika czy kontrahenta. Informacje o rozrachunkach generowane są w oparciu o dane z kont księgowych oraz jeszcze niezaksięgowanych dokumentów sprzedaży, co gwarantuje ich aktualność i zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi należności. Efektywność rozliczeń podnosi automatycznie sugerowana przez program kompensata, co pozwala na potrącenie zobowiązania z przysługującej należności.


Transakcje wewnątrzwspólnotowe
Grupa funkcji dedykowanych przedsiębiorstwom operującym na rynkach Unii Europejskiej. Automatyzuje proces obsługi transakcji wewnątrzunijnych - generuje dokumenty wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów, korekty, wspiera rozliczenia podatku VAT. Pozwala na samodzielne tworzenie różnych wersji językowych dokumentów, a następnie ich wysyłanie pocztą elektroniczną. Podnosi bezpieczeństwo prawno-podatkowe, automatycznie tworząc deklaracje Intrastat oraz niezbędne dokumenty i informacje o przepływach towarów i materiałów między krajami Unii Europejskiej, wymagane przez służby celne.


Kompletacja
Moduł zapewnia nadzór nad procesem wytwarzania produktów w oparciu o zlecenia produkcyjne i receptury. Elastyczność rozwiązania umożliwia obsługę procesów produkcyjnych, także w przypadku zdarzeń skutkujących dużymi odchyleniami od receptur. Kontrola zabezpieczenia materiałowego zapewnia ciągłość produkcji. Zestawienia i raporty pozwalają na szybką analizę procesu produkcyjnego oraz wykrywanie miejsc nadmiernego zużycia.


Import / eksport

Moduł jest szczególnie przydatny w firmach działających lub zaopatrujących się na rynkach pozaunijnych. Obsługuje szeroką gamę dokumentów eksportowych i importowych. Automatyzuje naliczenia VAT z uwzględnieniem dodatkowych kosztów nabycia oraz cła i akcyzy. Pozwala dostosować dokumenty do specyficznych wymagań prawnych danego kraju i alfabetów innych niż łacińskie.

AddThis Social Bookmark Button

60 DNI ZA DARMO